东山常在,爱心再起

新闻动态

AddThis Social Bookmark Button

纪念回信义工再起老先生


再起老先生:

您好!

一切都还好吧?

这里是OCEF收到您信件的孩子们,以及和您一起共事过的OCEF义工,我们一切都好!

_____________________________________


世界很遥远,

我们在地球的这一边,

您在地球的另一边,

虽隔千山,隔万水,

OCEF,是书信,

让吴老和孩子们紧紧相连;


世界很温暖,

我们是懵懂的苦读少年,

您是饱经沧桑的古稀老人,

经历千差,阅识万别,

OCEF,是书信,

让吴老的鼓励和期盼充满字里行间;


人生很短暂,

我们正奋发向上,

您已神游太虚,

虽一直未曾谋面,

东山常在,公益薪火相传不息认识吴老是在OCEF回信组,吴老给学生们写回信,我负责整理、邮寄信件。后来才知道吴老在参与写回信之前,已经在OCEF地方分会、其他组做了近二十年的骨干义工。在回信组的时候,吴老已是古稀老人,但他是那个时期最稳定的回信义工。每次整理要邮寄的信件,里面都会有不少吴老写的情真意切的回信,尤其字里行间流露出的对祖国繁荣变化的热切关注,更对寒窗苦读的学子寄予了厚望。

回信组先后经历了论坛、云端、OCEF人力系统的三个平台的转变,每一次平台的转变,都对吴老来说是一种挑战,尽管这样吴老仍然笔耕不辍,坚持给学生们写回信,一度之间我和吴老通过邮件的往来参与信件认领、回复的交接。

由于多年的习惯,吴老打字一直是用繁体,而回信内容需要是简体字,可以想象,这对吴老来说是怎样的一种强度……

正是这样,在回信组这几年,参与写回信的义工来来往往,唯独对吴老一直钦佩,敬重有加!

跟吴老远隔重洋,始终缘悭一面,只能从字里行间和吴老勤恳的回信热情中相信吴老是一个非常有故事的人。那些收到吴老信件的孩子们,也大都在想象着这位知识渊博,经历丰富,面容慈祥的老义工的样子吧……

得知吴老驾鹤不复返的消息时,内心好一阵悲伤。和吴老的邮件沟通平淡的不能再平淡,然而却有如流星划破天际,一直闪耀我心。想必那些收到吴老信件的孩子们,也一直收藏着吴老的信件,在人生路上勇敢前行!


吴老,有一件事忘了告诉您:

您给一个写过信的学生,她已经考进了大学,并加入了OCEF义工,现在也在OCEF的多个组担任骨干义工。她正沿着您的道路,一直为OCEF,为公益在奉献着!

您当年通过信件播洒过的种子,如今正茁壮的成长着!


东山常在,爱心再起,苦读少年已非吴下阿蒙,公益薪火相传不息!前回信组组长张计鹏Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计43名
可供选择。

@Dec 07, 2021 5:20 am CST

Xin Xu

yan long

Ying Xia

史晓辉

Siling Zhao

Michael Michael

Taibo Xin

李静

Xianhan Zhang

徐圆圆

YourCause LLC

余锡琳

Fan Zhang

刘洽闻

Yong Mao

Aimin Tang

CREDIT FRONTSTREAM 1522229825 12/31/19

Tianqi Chen

王闫

CORPORATE TRUSTEE FOR FEDE

AmazonSmile Foundation

JIEREN BIAN and YING QIN (卞杰人和秦英)

Jing Zhao

李卓殊

陶治宇

Mengying Fan

Di Qian

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计43名
可供选择。

@Dec 07, 2021 5:20 am CST

Yaxin Wang

Yixuan Gao

Xiaokang

Zhiwen

Chaofan Shi

Yu Zhang

翁学平

Yu Fang

Yu Wang

Yining Yang

张善丰

Wells Fargo

Yixuan Wang

刘晗

Hongyu Liu

Pacific Gas & Electronic Company

Johnson & Johnson

陈孔韬

Chenxi Zhou

卓佳

Tao Zhou

FrntStrm SPC UWW

Panorama Global

Network for good

Ling-Yuan Kong

IBM

Suicheng Gu

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计43名
可供选择。

@Dec 07, 2021 5:20 am CST

Lu, Taorui

Haichao Yu

Jieru Shi

丁晓雯

Jiawei Xiong

Ruizhuo Yu

卫洪子涵

YALI Y

Jiankai Sun

Jiaxin Xu

邓诚

Jin Dong

熊慧君

Jin Dong

王君哲

Xiangyun Zhao

Xiaoxia Feng

Bing Wang

Xinyan Chen

周慕菁

Zhe Zhang

Wei Hou

Baihua Xuan

Yuankun Xue

Lin Yang

Cenai Zhang

Shangzheng Yang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计43名
可供选择。

@Dec 07, 2021 5:20 am CST

李云轩

王欢

张心慈

jason

Zukai Liu & Ziwei Pan

Shufang Han

XINYUE CHEN

Weiqi Lu

Jeremy

Shuming Yao

Lu Wang

Xiao Hang

Rui Tian

黄静舒

Haining Zhou

Jiawei Xia

Chen, Ye

Lu Li

Azuretimes

Zhou, Haining

Peter Yu

Tianwei Liu

Jiejian Dai

Siying Yang

Luman Qu

Jerry Liu

Andrea Yu

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计43名
可供选择。

@Dec 07, 2021 5:20 am CST

Ru Jia

Daixuan Wang

曾天昱

Gina

Ruofan Kong

Daniel

Shen

YIJIA LI

Dongyao Ling

Zhenchao Zhang

Tianyu Zeng

Ying Yao

shaomin wang

Yifei Wang

Yipeng He

Xin Zhang

Ziqi Liu

Jeff Wang

白玮

Qing Chang

Chevron

Mark Zhou

Xiaojun Jie

Brown, Melvin

Wanqiong Pan

THE HANOVER INSURANCE

in memory of Dr. Xiaojun Jie

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计43名
可供选择。

@Dec 07, 2021 5:20 am CST

Yiwen He

Xin Zhang

Microsoft

Adam Wu

JIAYI ZHU

Xingyu Fu

Verisk Analytics

Catalina Charitable Foundation

Lu

Boyu Zhang

Intuit

NEW YORK LIFE

Han Zhou

JIA WANG

Jiansheng Lei

Google

Keysight

UHG

Vicky Zheng

United Way

Ray Lin

程雨燕

Xi Yang

Wei Su

Xiaoming Zheng

Ying Wang

Li Xie

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计43名
可供选择。

@Dec 07, 2021 5:20 am CST

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告