AddThis Social Bookmark Button

Dear Donor Friends:

Due to the epidemic and many other factors in the past few years, the development and operation of our programs have been greatly affected.   At the same time, thanks to the strong support of all donors, our annual fundraising income has repeatedly hit new highs.  In view of the fact that the current net assets of the foundation have greatly exceeded the annual budget expenditure and the future uncertainties, the OCEF board, after careful discussion, passed a resolution to temporarily stop accepting donations from July 1, 2022.

Thank you for your understanding and support!


OCEF

June 26, 2022

Overseas China Education Foundation

Thank you for your support!

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:00 am CST

高芬

王佳琦

Robert Luo

陈新

Ying Gong

YourCause LLC

Wells Fargo

Zhizhou Yang

Jianqiang Shen

Bright Funds Foundation

Chevron

IBM

EMPLOYEE G GI PANORAMA

Feng Wang

Hua Deng

Google

United Way

Roger

Feng Chen

Frontstream C/O Visa Givingstation

Xinwei Xue

Visa Givingstation

朱凯文

BlackRock, Inc.

Yuanjin Xie

Pacific Gas & Electronic Company

Dan Wang

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:00 am CST

IMF

AmazonSmile Foundation

Xiaoyong Tang

Biao Mao

Andy Zhu

Shu Chen

Shuran Huang

Jiayun Li

Ruo Jia

Kefan Sun

Jingyi Su

Mengning Zhang

Ling Jun Chen

Zhaoyu Wang

Fei Che

Nanxin Chen

Wei Hu

Zhen Hao Zhou

Anastasia Han

Ben Song

Jie Wu

Daji Wang

Daming Wang

Miao Wang

Wenyuan Zhu

Microsoft

Guangyu Zhou

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:00 am CST

Jing Lu

Shaojin Ding

Xudong Li

YONGZHI LIU

Bei Zhang

Guannan Meng

Juan Li

Zhun Han

Grace Wang

Bo Zhou

Kongqun Yang

Sihan Li

Jiecheng Bao

Xi Wu

Jiong Mu

Jie Fan

Yanqing Luo

Ying Xia

Wei Jiang

Dan Cheng

Sunyi Ping

Rong Ye

Xuan Chi

蒋多

Jieyao Qin

Xiaotong Wu

Weiguang Yang

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:00 am CST

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com