Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 6:00 am CST

高芬

王佳琦

Robert Luo

陈新

Ying Gong

YourCause LLC

Wells Fargo

Zhizhou Yang

Jianqiang Shen

Bright Funds Foundation

Chevron

IBM

EMPLOYEE G GI PANORAMA

Feng Wang

Hua Deng

Google

United Way

Roger

Frontstream C/O Visa Givingstation

Xinwei Xue

Feng Chen

Visa Givingstation

朱凯文

BlackRock, Inc.

Yuanjin Xie

Pacific Gas & Electronic Company

IMF

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 6:00 am CST

Dan Wang

AmazonSmile Foundation

Xiaoyong Tang

Biao Mao

Andy Zhu

Shu Chen

Shuran Huang

Ruo Jia

Kefan Sun

Jiayun Li

Ling Jun Chen

Zhaoyu Wang

Jingyi Su

Mengning Zhang

Fei Che

Nanxin Chen

Wei Hu

Zhen Hao Zhou

Anastasia Han

Ben Song

Jie Wu

Daming Wang

Miao Wang

Wenyuan Zhu

Daji Wang

Microsoft

Guangyu Zhou

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 6:00 am CST

Jing Lu

Shaojin Ding

Xudong Li

Guannan Meng

Juan Li

YONGZHI LIU

Bei Zhang

Zhun Han

Grace Wang

Bo Zhou

Sihan Li

Kongqun Yang

Jiecheng Bao

Jie Fan

Yanqing Luo

Xi Wu

Jiong Mu

Ying Xia

Wei Jiang

Dan Cheng

Sunyi Ping

Rong Ye

Xuan Chi

蒋多

Jieyao Qin

Xiaotong Wu

Yuan Xing

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 6:00 am CST

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告