图书项目

AddThis Social Bookmark Button


图书项目 FAQ
(2020 年 3 月更新)

1. OCEF为什么设立图书室项目?
海外中国教育基金会在十多年的资助贫困地区儿童义务教育学费的工作中,逐渐意识到农村学校缺乏图书,也严重妨碍学生完成学业并得到良好教育。我们开拓各种途径更好更快地帮助农村中小学建立图书室,包括在海外募款购书及在国内城市募集书籍。
想了解图书项目的详细情况可以参见海外中国教育基金会中国事务网站图书项目工作论坛

2. 图书室项目建立年数?目前运作成绩?

年份旧书学校旧书数量新书学校新书数量新书金额
200429162431110672
20055347340
0
2006101950002016984
200760480314015254
20082616949318165
20091927183114788
201018212114110885
201110186814615633
2012

8040800536903
2013

12647826720119
2014

8741711534847.26
2015

7536893458732.5
2016

11460998805662.37
2017

6330885452205.99
2018

6836462585450.85
2019

8525143418301.65


3. 建立一个新书图书室所需要的资金?

人民币5000-7300元(或800-1,200美元),主要取决于学生人数与学校有效书籍数量。为
了便于认捐,每所学校固定认捐资金为1000美金(6300人民币)。

人民币5000-7300元(或800-1,200美元),主要取决于学生人数与学校有效书籍数量。为了便于认捐,每所学校固定认捐资金为1000美金(6300人民币)。


4. 捐助人认捐了一个图书室后,能够得到什么反馈?
1、电子版书单,包括书单明细和相关费用。
2、图书室命名牌的实地照片
3、学校图书使用情况照片

5. 资助流程如何? 

图书项目的流程大致如下,捐款人需要先捐款$1000及以上,并在OCEF的捐款系统中注册并将超过$1000的捐款分配给图书项目。接下来OCEF负责图书项目的义工会与捐款人联系,提供可选的学校名单供捐款人挑选,并确认图书室命名和制作标牌等事项。

资助申请流程如下:
1、申请学校请加入QQ群:336312822“OCEF图书项目新申请”,在群共享中下载图书资助申请表。
2、填写完申请表,连同学校相关照片(包括学校全貌2张、图书室(如有)2张、平时上课2张,至少6张照片),发表在OCEF国内论坛(china.ocef.org)的,“学校资料及其受捐书目” 版块。
3、OCEF开展新申请培训。
4、培训合格的学校将首批为2个班级图书角采购图书。
5、 配置了班级图书角的种子老师每周在论坛反馈一次“班级图书角朗读登记表”(附件1)
6、 首期配书朗读完的学校,将为学校图书室配置图书。
7、 学校收到图书后需要开展传书仪式(附件2)、每学期末反馈“OCEF图书项目期末总结表”(附件3),同时更新到学校主贴后。如何更新,可以查看附件4,论坛发帖指南。
8、 反馈及时的学校,可以再申请“种子老师班级图书角”配书。


6. 更多的图书捐助和学校信息,可参看国内事务:

https://china.ocef.org

也可以直接给我们邮件: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2022春小学生共计74名
可供选择。
2022春初中生1对1共计134名
可供选择。
2022春高中生1对1共计333名
可供选择。

@Jul 02, 2022 18:40 pm CDT

蒋润莹

罗捷

周倩

Boyu Lu

Yipeng He

Weihao Dong

高启超

周庄瑜

Wang Jinrui

Yixuan Wang

XINYUE CHEN

杨乔宇

Xiaohui Lin

杨嘉怡

崔灿

Kristin

李潇

Zheng, Ling

Laine

Yuehui Wang

Joey Li

AmazonSmile Foundation

Dell Direct Giving Campaign

Xiaofeng Tao

CORPORATE TRUSTEE FOR FEDE

Panorama Global

Wei

2022春小学生共计74名
可供选择。
2022春初中生1对1共计134名
可供选择。
2022春高中生1对1共计333名
可供选择。

@Jul 02, 2022 18:40 pm CDT

Network for good

Zeng, Weimin

Jiangtian Zhou

Libing Wang

peng cheng

Victor Shu

Lixin Sui

Jun Xiong

Xiaoyong Fu

Weiqing Han

Osvaldo Leyva-Li

YUK LAU

Erna Yan

Yan Ou

Naxin Wang

tian yue

Yan Guo

Yongqiang Tan

Bo Yu

Ting Zhu

MING JIE ZHU

QINGZHI GUO

Shengjun Zhao

Zhiyao Zhao

Zhihua Liang

IBM

Zhi Feng Xia

2022春小学生共计74名
可供选择。
2022春初中生1对1共计134名
可供选择。
2022春高中生1对1共计333名
可供选择。

@Jul 02, 2022 18:40 pm CDT

shuman liu

hong zheng

Johnson & Johnson

Bright Funds Foundation

jiao jin

JENNY LEE

Wen Tang

Michelle Huang

Bing Wang

Minmin

Sheng, Xiaohong

hua qian

Lei Yu

Yongyao Cai

Lingling Hsu

Ying Chau

Jingyi Liu

Liqiang Zhang

Kexin HE

Minji Zhu

Peng Jia

Ying Wang

winni_zuo

jie lin

Zhihui Gao

oso

Kunpeng Liu

2022春小学生共计74名
可供选择。
2022春初中生1对1共计134名
可供选择。
2022春高中生1对1共计333名
可供选择。

@Jul 02, 2022 18:40 pm CDT

THE HANOVER INSURANCE

NEW YORK LIFE

Yu You

Yushan Wang

yan shen

Li, Haining

Jingli Wang

Chevron

LIHUA LIN

Jason Yee

Pingzhen Wang

Huizhen Wei

Xian Jiang Zou

YUQING ZHANG

Yun Zhou

Na Zhang

Rensheng Horng

Apple

Microsoft

LING ZHONG

Rong Liu

jun li

Haiqing Li

Fei Cheng

Chang su

yao xu

Ling Huang

2022春小学生共计74名
可供选择。
2022春初中生1对1共计134名
可供选择。
2022春高中生1对1共计333名
可供选择。

@Jul 02, 2022 18:40 pm CDT

HPI

Guoxing Zhan

Yan Liu

欧逸康

AT&T Foundation

Yali Li

Yaling Zhu

GUOHUA WEN

eBay Foundation

Jing Li

YourCause LLC

United Way

Eric Cao

Keysight

Yu, Jie

Xiaolin Li

Shiyou Wu

hongbo xiong

IMF

Bin Mu

huijuan fei

Kyo

Hui Shen

CAFA Charities Aid Foundation of America

Chunhai Feng

Tay Yu Liang

Yan Li

2022春小学生共计74名
可供选择。
2022春初中生1对1共计134名
可供选择。
2022春高中生1对1共计333名
可供选择。

@Jul 02, 2022 18:40 pm CDT

AbbVie Inc.

Yi Li

Eva Yu

Thermo Fisher

EDF TRADING

Xia Tang

张心慈

李原呈

Shenghua Zhong

Salesforce

Lingkun Li

Lingling pu

孔盟

Li Man Lee

Ryan Hong

Gao Family Fund

Synopsys Inc. & The Synopsys Foundation

康宇新

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告