2011年秋季开学前OCEF为10个学校图书室购买新书

AddThis Social Bookmark Button

2011年秋季开学前OCEF为10个学校图书室购买新书

每年的9月1号是一个全国中小学新学期开学的日子。为了让学生们在新学期能看到新书,OCEF图书组在最近为10个学校捐助了新书。

OCEF所有捐助的图书都是通过天下溪图书公益中盘(专门为NGO集中采购图书的非盈利组织)统一采购,保证捐助图书的质量。捐助的图书包括各种绘本故事、童话故事、寓言、名著、科普小说、励志文学、地理历史等各个方面,我们同时还会为老师采购一些关于儿童教育、课堂教育、阅读引导方面书籍,帮助老师一同成长。一次捐助图书的数量根据学校的规模而由少量差别。对第一次捐助图书利用好的学下,我们会再进行持续的资助,包括图书更新、阅读培训、阅读活动支持等等。

此次10所学校的图书全部由于OCEF的10位捐款人定向捐助。他们将得到学校的感谢信、学生的来信、学校图书室利用的情况反馈、与学校相关的各种图片。同时,我们还为每个学校图书室挂“爱心图书室”的牌子。不同的捐助人,图书室的牌子也各有不同。

捐助人命名的图书室牌子:

捐助人没有命名的图书室牌子:

 

附件:
OCEF图书室认捐情况如下
一.    捐助金额
每个学校大约4000-6000人民币。具体金额根据学校人数而定。
二.    选择学校
1)    捐助人可以自己登陆学校论坛选择资助学校,学校论坛地址如下:
http://china.ocef.org/bbs/forum-333-1.html
2)    捐助人可以委托我们推荐合适的学校,如果需要我们推荐学校,请发邮件到 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
三.资助流程
1)    选择学校
2)    根据学校的具体情况,购买新书,发书到学校。随着图书发到学校的还有图书室牌子、图书捐赠协议。
3)    学校根据我们的要求,反馈盖章书目。并将图书整理上架、开放图书室给学生看,开展阅读活动,制作乡村小报。
4)    学校将收集整理的乡村小报择优邮寄给我们。我们会将电子版扫描发到学校论坛。
5)    图书利用好的学校进行二次图书捐赠,更新充实图书。我们则为学校的阅读活动提供各种物质、精神、资金的支持。
6)    在这个过程中,表现非常好的老师,我们将重点关注,提供多次培训机会。希望将这个老师发展成为学校里推动阅读的种子老师,从而带动整个学校的读书活动。
四。图书配置
1、    图书来源:北京天下溪图书公益中盘。专门为国内做图书的公益机构零利润提供各种优质图书。
2、    图书类别:小学多以绘本为主。中学绘本为辅、文学科普为主。农村社区图书室则根据当地的条件情况,配备适合的科普、文化艺术类的图书。
3、    图书数量:根据学校规模,初次捐助300-500本。二次更新200本左右。
五.资助人得到的反馈
1、    盖章数目;
2、    学校的感谢信;
3、    乡村小报、学生来信;
4、    学校相关照片:学校、图书室、图书利用情况。
海外中国教育基金会 图书组
2011年8月

AddThis Social Bookmark Button

2017年度新闻

AddThis Social Bookmark Button

2016年度新闻

AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

Please see 发展历史.

Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Incyte Corporation Matching Gifts Program

Durham Academy

Salesforce

IBM

CAF Charities Aid Foundation of America

迟,璇

Situ,Andrew

Chen,Yunfei

Xuan,Guangchi

Jiang,Xiaodong

CHEN,Shung

Zong,Hong

Anonymous,Anonymous

Wu,Dongshan

LI,Chun

Sun,Jing

Chevron

Network for good

United Way

Thermo Fisher

THE HANOVER INSURANCE

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

NEW YORK LIFE

eBay Foundation

Dell Direct Giving Campaign

AT&T Foundation

AbbVie Inc.

AmazonSmile Foundation

liu,Oceana

刘,才嘉

远,杨

Tang,Jing

沈,然

IMF International Monetary Fund

UHG UnitedHealth Group

Keysight Technologies

Guo,Li

Sun,Lida

Mao,Wenlei

Li,Yi

Zhou,Min

,Skyler

,UU

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Chinn,Siyun

Yan,Shicong

SUN,RUOYANG

Wang,Xiaoming

Lin,Nan

Ng,Michael

Kang,Shirley

Liu,Kate

Greenhouse,Joel

Xu,Jinxin

Chen,Hongyu

huang,God chtonos huang God chtonos

ZHAO,CHEN

Xu,Ann

SHI,JIA

Wang,Junliang

Zhu,Haozheng

Intel

Li,Jialiang

Liu,Zhenyu

Wu,Ming

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Su,Wei

程,思迪

Liu,Guangli

Bright Funds Foundation

American Express

Shell Employee Giving Program

Pledgeling Foundation

丁,昱

HP Inc

HPI

Apple

Microsoft

Veeva

Google

Hua,Ye

WANG,XU

Chen,Wei

Grayland,James

张,波

卢,钊

Zhang,Zhuqing

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

王,聿

DING,YING

李,榕南

Wu,Peter

Jiang,Steve

Xu,Man

Xu,Enbo

Li,Mi

Lai,Meng

Zhang,John

Han,Jing

Liu,Huan

ZHANG,HAO

Qiao,Yuqi

JIN,Yun

沈,中

Zhao,Jinglu

区,锐菁

刘,青

庄,?

Xue,Yine

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Liang,Chuchu

ServiceNow

张,张

CORPORATE LAM RESEARCH FOU 4460638742 01/3

Bristol-Myers Squibb

Saving Interest,Golden Bank

高,川

Applied Materials, Inc.

Zhu,Nanqun

National Fuel Gas Company Foundation

Yang,Jianli

ZHANG,Ya Lei

KPMG

吴,晓牧

J.K Group Inc

JustGiving

郑,菲

沈,晓川

Chen,Qinling

Bank of America

Li,Jingjing

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Zhu,Weihua

Ho,Yeukna

Yin,Patrick

徐,品心

Wei,Zhiyi

Luo,Haihui

Liu,Mingyi

LLC,The Baupost Group

Yu,Xuri

Zhang,Xu

Zhou,Yinfang

Chan,Patrick

Liu,William

Stripe

王,晓青

沈,春兴

LinkedIn Corporation

PlayStation Cares

Fang,Xiaomin

陈,瀚

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

徐,保伟

Song,Tao

Tao,Wei

Shao,Yong

Workday, Inc

Zhao,Bohan

Ye,Xiaoting

Zhong,Qian

Zhou,Jin

Union Bank

Li,Xi

YIN,YANLING

Yu,Hongjuan

Bao,Yujie

LUAN,YING

Liu,Xiaoyan

CyberGrants,Lawrence Livermore National Laboratory

Adobe Systems Inc.

Yang,Hao

Young,Margaret W.

?,??

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Fang,Jinyuan

Su,Dan

Zhang,Chunyu

Xu,Youwen

CHEN,WEIWEI

Wang,Xing

周,琦

Zhang,Xiaobo

Wang,Kefei

recycle,recycle

?,??

DENG,Wen Yong

Go,Justin K F

Low,Low Family Trust

Huang,Jijia

wang,haiyan

Gui,Bo

Zhou,Haiying

Tan,Zhixin Jessica

Zhang,Yizhen

Liu,Yongsheng

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Xu,Yan

Li,Sherian

Du,Xinlei

Wei,XIAOFEI

Wei,Yawen

汤,为

Bao,Minxin

Li,Shuangjie

Tao,Dandan

朱,思强

关,世民

Teng,Zheng

Li,Qun

Deng,Guofeng

Gu,Hong

Qiu,Lili

Lei,Bin

Yee,Chun Kwan

Sun,Jianguang

Liu,Jessie

程,宝

2018秋小学生共计99名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计478名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计224名
可供选择。

@Mar 19, 2019 19:40 pm CDT

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告